Olympische Bootsklassen

 

470er
470er Klassenvereinigung e.V.
www.470er.org

 

 

49er
International 49er Class Association
www.49er.org

 

 

Finn
Finn Klassenvereinigung e.V.
www.finnwelle.de

 

 

Laser
Finn Klassenvereinigung e.V.
www.laserklasse.de

 

 

Nacra 17
International Nacra 17 Class Association
www.nacra17class.com

 

 

RS:X
RS:X Olympic Windsurfing Class
www.rsxclass.com

 

 

2.4 (paralympisch)
2.4mR Klassenvereinigung e.V.
www.2punkt4.de